Yomogi® 250 mg

2,5 miliárd životaschopných buniek v 250 mg lyofilizátu

suché kvasinky Saccharomyces boulardii HANSEN CBS 5926

Všeobecné informácie

Yomogi® 250 mg je liek určený dospelým a deťom vo veku od 2 rokov a slúži na:

Liečbu príznakov akútnej hnačky

Na prevenciu cestovateľskej hnačky

Liečbu príznakov cestovateľskej hnačky

Liečba hnačky má pokračovať ešte niekoľko dní po ústupe príznakov. V princípe nie sú známe žiadne obmedzenia týkajúce sa dĺžky užívania prípravkov obsahujúcich kvasinky.

Tento liek sa nemá podávať deťom do 2 rokov, tehotným a dojčiacim ženám.

Dávkovanie

Kapsulu užívajte celú a nerozhryzenú, s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie pohárom vody) pred jedlom. U detí do 6 rokov ako sa tvrdá kapsula môže otvoriť ťahom od seba a obsah sa zamieša do jedla alebo tekutiny (izbovej teploty).

Ak váš lekár nepredpísal iné dávkovanie, zvyčajná dávka pre deti staršie ako 2 roky a dospelých je:

na liečbu hnačky 1 kapsulu 1 až 2krát denne

na prevenciu cestovateľskej hnačky 1 kapsulu 1 až 2krát denne, 5 dní pred začiatkom cesty

Prínos liečby pomocou Yomogi® 250 mg

Yomogi® 250 mg

Veľkou výhodou je, že môže byť použitý aj keď nepoznáme (infekčného) vyvolávateľa akútnej hnačky – inými slovami, nezáleží na tom, či hnačku vyvolali vírusy alebo baktérie.

Pri použití Saccharomyces boulardii sa sledovalo:

Skrátenie trvania akútnej hnačky priemerne o jeden deň u inak zdravých detských pacientov

Skrátenie celkového trvania hnačky na menej ako 3 dni (oproti placebu = žiadnej liečbe)

Skrátenie trvania počiatočnej fázy vodnatých stolíc a od 2. dňa zníženie frekvencie stolice

U hospitalizovaných pacientov jej použitie viedlo ku skráteniu ich pobytu v nemocnici v priemere o 20 hodín.

Považuje sa za mimoriadne bezpečnú a jej mechanizmus účinku je veľmi dobre preštudovaný.

Yomogi® 250 mg

je liek na všetky typy akútnych hnačiek.

Veľkou výhodou je, že môže byť použitý aj keď nepoznáme (infekčného) vyvolávateľa akútnej hnačky – inými slovami, nezáleží na tom, či hnačku vyvolali vírusy alebo baktérie.

Yomogi® 250 mg

je liek na všetky typy akútnych hnačiek.

Veľkou výhodou je, že môže byť použitý aj keď nepoznáme (infekčného) vyvolávateľa akútnej hnačky – inými slovami, nezáleží na tom, či hnačku vyvolali vírusy alebo baktérie.