Akútna hnačka

Väčšina akútnych hnačiek je dobre zvládnuteľných aj samoliečbou v domácom prostredí za pomoci diétnych opatrení a voľne dostupných prípravkov (liekov) z lekární.

akutna-creva

Deti

Liečba akútnej hnačky detí by mala vždy prebiehať súčasne s jej základom, čiže rehydratáciou. Rehydratácia však neskracuje trvanie hnačky a nezmierňuje jej prejavy.

Keďže ohrozené sú najmä deti, v r. 2014 bolo vypracované európskymi odborníkmi v oblasti pediatrickej gastroenterológie odporúčanie pri liečbe hnačky u detí. Liečba hnačky liekom Yomogi® 250 mg je v súlade s týmito modernými odporúčaniami.

Tzv. farmakologická liečba prejavov hnačky prináša detskému pacientovi a jeho rodičom niekoľko želaných benefitov:

Skrátenie trvania prejavov hnačky

Zníženie frekvencie prejavov hnačky

Zníženie intenzity hnačky

Skrátenie hospitalizácie (ak je indikovaná lekárom)

Yomogi® 250 mg

je liek na všetky typy akútnych hnačiek a je možné ho užívať popri rehydratácii. Zmierňuje prejavy hnačky a skracuje jej trvanie.

Yomogi® 250 mg

je liek na všetky typy akútnych hnačiek a je možné ho užívať popri rehydratácii. Zmierňuje prejavy hnačky a skracuje jej trvanie.

V určitých prípadoch je však vhodné s dieťaťom navštíviť lekára. Lekársku pomoc vyhľadajte, ak je prítomná aspoň 1 z nasledujúcich okolností:

Dieťa má menej ako 2 mesiace
Dieťa trpí závažnejším pridruženým ochorením (obličkové,diabetes mellitus…)
Je prítomné opakované vracanie
Sú pozorované časté stolice veľkého objemu
Sú prítomné vysoké horúčky

V stolici je pozorovateľná prímes hlienu a/alebo krvi

Rodičia identifikujú známky (závažnej) dehydratácie dieťaťa

Rýchlym orientačným bodom je veľkosť percentuálneho úbytku hmotnosti (ak je vyšší ako 5 %, dieťa by malo navštíviť pediatra).

Príklad: Ak váži za normálnych okolností dieťa 10 kg, 5 % úbytok hmotnosti je vtedy 0,5 kg – ak teda počas hnačky klesne hmotnosť dieťaťa pod 9,5 kg – je potrebná návšteva lekára.

Príznakmi závažnej dehydratácie môžu byť aj nepokoj/letargia, suché (lepiace sa) sliznice a jazyk a vpadnuté oči.

auticko

Dospelí

Drvivá väčšina akútnych hnačiek dospelých je dobre zvládnuteľných aj samoliečbou v domácom prostredí za pomoci diétnych opatrení a voľne dostupných prípravkov (liekov) z lekární.

Liečba akútnej hnačky dospelých by mala vždy prebiehať súčasne s jej základom, čiže rehydratáciou. Rehydratácia však neskracuje trvanie hnačky a nezmierňuje jej prejavy.

Tzv. farmakologická liečba prejavov hnačky prináša dospelému pacientovi niekoľko želaných benefitov:

Skrátenie trvania prejavov hnačky

Zníženie frekvencie prejavov hnačky

Zníženie intenzity hnačky

Skrátenie hospitalizácie (ak je indikovaná lekárom)

Yomogi® 250 mg

Veľkou výhodou je, že môže byť použitý aj
keď nepoznáme (infekčného) vyvolávateľa
akútnej hnačky – inými slovami, nezáleží na
tom, či hnačku vyvolali vírusy alebo baktérie.

Yomogi® 250 mg

Veľkou výhodou je, že môže byť použitý aj keď nepoznáme (infekčného) vyvolávateľa akútnej hnačky – inými slovami, nezáleží na tom, či hnačku vyvolali vírusy alebo baktérie.